Rus Tarihi

Rusya’nın bilinen tarihi 5.yy’da batıdan Rusya topraklarına giren Slav kabileleriyle başlar. On üçüncü yüzyılda ülke toprakları Moğolların saldırılarına uğradı. On beşinci asırda Osmanlılar ile münasebetleri başladı. Fatih Sultan Mehmet Kırım Hanlığını Rusya’ya karşı kullandı. Rusya çarlıklar haline geldikten sonra uyanmaya başladı.

ivan

Korkunç İvan

Tarihte Rusya’nın ilk Çar olan İvan (Korkunç İvan), 1547’de tahta çıktı. Yönetim ve askerlik alanındaki düzenlemelerle devlet idaresini güçlendiren, Çar İvan katıldığı seferlerde Kazan Hanlığı topraklarını işgal etti ve 1556’da Astrahan Hanlığını da Moskova’ya bağladı. Kırım Hanlığına karşı sefer düzenlediyse de başarılı olamadı. Daha sonra Baltık Denizine açılmaya ağırlık vererek Litvanya topraklarına girdi. Rus Çarlığı ile İsveç ve Polonya’yı karşı karşıya getiren bu savaşta Rusya ilk önceleri başarılı oldu ise de daha sonraları ardarda alınan mağlubiyetler ülkede iç karışıklığa sebep oldu. Bunun üzerine Çar İvan baskıcı bir politika takip etti ve muhaliflerini acımasızca öldürdü. Korkunç İvan’ın  ölümünden bir süre sonra iç karışıklıklar başladı. Rus Çarlığı yıkılmanın eşiğine geldi.

İlk Osmanlı-Rus Harbi, Çar ordularının 1667’de Kiev’i de ele geçirmesinden on yıl sonra 1677’de Kırım Hanlığı ile Ukrayna arasındaki topraklara saldırmasıyla başladı. 1677-1678 yıllarında Osmanlı ordusu Ruslara karşı Çihrin Seferine çıkarak, Rusları ve onlarla beraber olan Lehleri yendi. Çihrin Kalesi Osmanlı ordusu tarafından, bir daha bölgede Rusların tutunmasına mani olmak için yıktırıldı. Moskova elçileri 1681 Ocak ayında Kırım Hanına ricaya gelerek bir daha Osmanlı ve Kırım topraklarına saldırmayacaklarına yeminle söz verip, bir antlaşma imzaladılar.

Deli Petro

Deli Petro

Osmanlıların Viyana’yı ikinci kez kuşatıp alamamalarıyla iyice heveslenen Deli Petro büyük bir kuvvetle Azak Kalesine saldırarak kaleyi aldı. Böylece hem Türkleri yenmiş hem de Karadeniz’e bir pencere açmış oldu. 1699 Karlofça Antlaşmasından sonra, Osmanlı Devletiyle harbi göze alamayan Rusya, 1700’de imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla sulhe razı oldu. Antlaşmayla Azak Kalesi ve çevresi Ruslara bırakıldı. 1711′deki Prut savaşında ise bu sefer Osmanlılar Rusları ağır bir yenilgiye uğratarak Azak Kalesini geri aldılar. ikinci Katerina zamanında ise Osmanlılar büyük bir ordu ile Rusları yendiler ancak başka sebepler sonucunda birkaç sene aksayan barış sonunda Rusların lehine sonuçlandı. 300 yıldan beri Anadolu’nun kuzey kalesi olan Kırım Hanlığını bırakıldı. İlk defa ahalisi Müslüman ve Türk olan topraklar kaybedilmiş oldu. ilerleyen yıllarda ise imzalanan Yaş anlaşmasıyla Kırım Hanlığının tamamen Rusya hakimiyetine girmesi kabul edildi.

1800′lü yıllarda ise Almanya’yı istila eden Napolyon’un orduları Moskova önlerine kadar geldiyse de yoğun kış şartları askerin telef olmasına sebep oldu ve Napolyon geri çekilmek mecburiyetinde kaldı. Rus ordularının hızla batıya doğru ilerlemesi ve kazanılan zafer Rus Çarlığını Avrupa’nın önde gelen devletleri arasına girmesini sağladı. 19.yy.’ın sonlarına doğru ise iyice güçlenen Rusya Osmanlı Devletinin içindeki azınlıklara karşı Slavlık ve Ortodoksluk propagandasını arttırdı. İki devlet arasındaki gerginlik Rusya’nın Osmanlılara savaş ilan etmesiyle neticelendi. Tarihe meşhur 93 harbi olarak geçen bu harp sonunda Rusya kazandı, Bulgaristan bağımsızlığını kazandı.

1.dünya

1.Dünya Savaşı

Rusya, Avusturya ve Osmanlı Devleti ile olan geçimsizlikleri sebebiyle Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ve Fransa’nın yanında yer aldı fakat 1917 yılında çıkan Bolşevik Devrimi ile savaşın sonunu göremedi. Lenin’in önderliğindeki bolşevikler ülke için büyük muhalefete rağmen Almanya ile barış görüşmeleri yaptılar. 1939 yılında Almanya ve Rusya aralarında bir saldırmazlık paktı imzalamalarına rağmen, 1941’de Naziler Rusya’ya saldırarak Leningrad’ı kuşattılar. Uzun süren kuşatma neticesinde, Alman askerleri soğuk kış şartlarına dayanamayarak mağlup oldular. Bundan sonraki iki yıl içinde Ruslar, Almanları Doğu Avrupa ve Balkanlar’dan çıkardılar.

Tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>